به سامانه جامع ارزشیابی خوش آمدید

جهت ورود کدملی خود را در قسمت نام کاربری و کلمه عبور وارد نمایید.

در صورت فراموشی شناسه کاربری یا گذر واژه با کارشناسان ارزشیابی دانشکده خود تماس حاصل نمایید.

سرکار خانم باباپی 86704655 دانشکده بهداشت

سرکار خانم روزبهانی دانشکده پرستاری و مامایی

سرکار خانم قره گوزلو 86704739 دانشکده پیراپزشکی

سرکار خانم سمیرا کدخدایی دانشکده طب ایرانی

سرکار خانم عبادی 22250542 دانشکده علوم توانبخشی

سرکار خانم خوشقدم 66551668 دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

سرکار خانم پریسا رحیم زاده 86704787 دانشکده فناوری های نوین پزشکی

سرکار خانم غفوری 88773073 دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی